ACVIETNAM - Công ty kiểm toán độc lập.

Công ty TNHH Tài chính & Kiểm toán Việt Nam, được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006, với trên 40 nhân viên chuyên nghiệp có trình độ đại học và sau đại học được đào tạo trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo đã có nhiều năm làm việc trong các Công ty Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam Với các Kiểm toán viên Quốc gia được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)

Công ty TNHH Tài chính & Kiểm toán Việt Nam (ACVIETNAM) hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề theo đăng ký kinh doanh, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, định giá tài sản, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, xác định giá trị quyết toán công trình hoàn thành.