Dịch vụ tư vấn kinh doanh

•    Tư vấn về chính sách kinh tế hiện hành
•    Tư vấn về việc lựa chọn hình thức kinh doanh
•    Tư vấn quản lý sản xuất.
•    Phân tích kế hoạch kinh doanh
•    Xem xét hợp đồng thoả thuận kinh doanh
•    Giúp thành lập văn phòng, chi nhánh tại Việt Nam
•    Giúp đàm phán ký kết hợp đồng
•    Lập kế hoạch chiến lược
•    Đào tạo và hội thảo

Bài viết khác