Giới thiệu


Về chúng tôi

ACVIETNAM - Công ty kiểm toán độc lập.

Công ty TNHH Tài chính & Kiểm toán Việt Nam, được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006, với trên 40 nhân viên chuyên nghiệp có trình độ đại học và sau đại học được đào tạo trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo đã có nhiều năm làm việc trong các Công ty Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam Với các Kiểm toán viên Quốc gia được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)

 

Phương châm hoạt động

Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng, với phương châm coi uy tín và chất lượng là hàng đầu.

Nguyên tắc hành nghề của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

Với phương châm đặt uy tín của Công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng là hàng đầu, Công ty chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc: