Phương châm hoạt động

Chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của khách hàng, với phương châm coi uy tín và chất lượng là hàng đầu.

Nguyên tắc hành nghề của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

Với phương châm đặt uy tín của Công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng là hàng đầu, Công ty chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc:

Tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Chất lượng dịch vụ cao với giá phí hợp lý là nhằm tiết kiệm chi phí cho bạn hàng và toàn xã hội.

Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và hoạt động với phương châm:

  • Bảo mật: Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng được Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam tôn chỉ: Bảo mật số liệu khách hàng như bảo vệ chính con ngươi mắt của mình. Không tiết lộ hoặc trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào về những thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của khách hàng từ trước, trong và sau quá trình cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp được cung cấp thông tin về khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào phải được sự đồng ý và dưới sự kiểm soát của khách hàng.
  • Độc lập chính trực và khách quan:  Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam trên giác độ khách quan và công bằng để nhìn nhận và tư vấn các vấn đề về tài chính và quản lý cho doanh nghiệp.
  • Năng lực chuyên môn:  Không dừng lại ở việc kiểm tra và xác nhận đơn thuần về số liệu mà còn tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng hoạt động có hiệu quả hơn.
  • Thận trọng, có tư cách nghề nghiệp và tuân thủ các quy định nghề nghiệp chuyên môn.

Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán, kế toán của Việt Nam và của Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam.

Cùng phát triển: Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam phấn đấu trở thành hãng kiểm toán đem đến những dịch vụ chất lượng mà khách hàng cần để cùng Quý khách hàng vươn tới thành công.

Bài viết khác