Về chúng tôi

ACVIETNAM - Công ty kiểm toán độc lập.

Công ty TNHH Tài chính & Kiểm toán Việt Nam, được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006, với trên 40 nhân viên chuyên nghiệp có trình độ đại học và sau đại học được đào tạo trong và ngoài nước. Chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo đã có nhiều năm làm việc trong các Công ty Kiểm toán Quốc tế và Việt Nam Với các Kiểm toán viên Quốc gia được Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA)

Công ty TNHH Tài chính & Kiểm toán Việt Nam (ACVIETNAM) hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề theo đăng ký kinh doanh, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, định giá tài sản, tư vấn tài chính, thuế, đầu tư, Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, xác định giá trị quyết toán công trình hoàn thành.


Khách hàng của ACVIETNAM gồm: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước,  Các Cơ quan QLDA của Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ, Cục dự trữ Quốc gia, Cục đường Sông, Cục Hàng Hải Việt Nam, các Sở GTVT, Sở Xây dựng, các Sở No&PTNT, Cơ quan quản lý dự án thuỷ sản, Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, các dự án vay, tài trợ nước ngoài như WB, WB2, ADB, JBIC, các Cơ quan quản lý dự án Trung ương, dự án thuộc các Bộ, ngành trong cả nước. Chúng tôi đã và đang thực hiện việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn chuyên ngành cho các loại hình doanh nghiệp trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam.

Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành sẽ được thực hiện bởi hơn 20 nhân viên chuyên nghiệp là kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp các trường Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông vận tải, Đại học kiến trúc, Viễn thông, Hàng Hải, kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện tài chính… căn cứ để thực hiện là Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Nghị định về quản lý dự án đầu tư của chính phủ và các văn bản pháp qui của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành và Địa phương về quản lý đầu tư XDCB. Số liệu kiểm toán sẽ được Kiểm toán viên cùng với Quý khách hàng và các Bên liên quan thống nhất trước khi phát hành chính thức. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên sẽ thực hiện công việc với vai trò là nhà tư vấn cho Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình XDCB hoàn thành theo đúng qui định của Nhà nước tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011. Khi cần thiết, Kiểm toán viên sẽ phối hợp cùng Chủ đầu tư giải trình, bảo vệ báo cáo quyết toán trước các cấp có thẩm quyền.

Bài viết khác