Tin tức


Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

Các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

Theo số liệu khảo sát mới đây của CPA Australia, các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam đang gặt hái lợi ích nhờ đầu tư vào đổi mới, công nghệ, thương mại điện tử và xuất khẩu, thể hiện sự tăng trưởng mạnh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương và niềm tin vào nền kinh tế bản địa.

Kết quả báo cáo doanh nghiệp nhỏ châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 10 của CPA Australia được công bố sau khi khảo sát rộng rãi với hơn 3.600 nhà kinh doanh nhỏ tại 10 thị trường, gồm Australia, Hong Kong, Trung Quốc Đại lục, Singapore và Malaysia. Cuộc khảo sát là thước đo về niềm tin kinh doanh, kế hoạch tuyển dụng, đổi mới và ứng dụng công nghệ và truyền thông xã hội.

 

VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp (tháng 04/2019)

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh của trường Học viện nông nghiệp, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản” tại Hà Nội từ ngày 16,18/4 & 23,25/4/2019 cho 44 sinh viên năm thứ 3,4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán